„W wychowaniu chodzi o to, ażeby 

człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem […],  umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”

Jan Paweł II