Autor Projektu – Ludmiła Fabiszewska

Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Łódzki Kurator OświatyFundacja Niepodległa
 • Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
 • Robert Halik – Bliżej Przedszkola
 • Telewizja Aleksandrowski Kurier

Główne założenia i cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,
 • dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
 • zachęcanie do posługiwaniasię poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem,
 • okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
 • zachęcanie do niesienia pomocy
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

Termin realizacji: Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *