Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024. Wszystkie potrzebne dokumenty, łącznie z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola, znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty.


Dokumenty obowiązujące w zakresie rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski na rok szkolny 2023/2024:

stosownie do art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, obowiązuje podjęta przez organ prowadzący Uchwała nr LVI/408/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022 r., która określa kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;

stosownie do art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Burmistrz Solca Kujawskiego Zarządzeniem nr V/14/23 z dnia 20 stycznia 2023 roku określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.