Publiczne Przedszkole Dinuś w Solcu Kujawskim jest placówką w pełni przystosowaną dla dzieci zdrowych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i terapeutów. Dysponujemy pełnowymiarowymi salami zabaw, salą zajęć muzyczno-gimnastycznych, placem zabaw oraz odpowiednio wyposażonymi gabinetami specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty SI.

Jesteśmy po to by pomagać i prowadzić, wspierać i inspirować dzieci w ich indywidualnym, wszechstronnym rozwoju.